insanlar birbirine yasaktır,
canım çekiyor diye öpemem seni çocuk.
-sait faik.

İzleyiciler.

Hakkımda.

Fotoğrafım
İstanbul., Turkey
gerçek bilgelik deliliktir.